Вести

СНС подржава предлог одлуке о начину утврђивања висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Предлогом одлуке се битно поједностављује начин утврђивања висине доприноса

Градски одбор Српске Напредне Странке у Крагујевцу сматра да ће усвајањем одлуке о начину утврђивања цене за отуђење, закупнине и доприноса за уређивање грађевинског земљишта, локална самоуправа отпочети са процесом увођења реда у овој области. Поменути предлог одлуке предвиђа поједностављивање начина утврђивања висине доприноса у односу на досадашњи начин. Убудуће ће основица за одређивање висине доприноса за уређење грађевинског земљишта бити квадратура нето површине објекта. Ово основно мерило ће бити помножено са два коефицијента, један одређен положајем локације по зонама, а други одређен наменом објекта који се гради, и на тај начин ће висина доприноса бити одређена.

Поред тога локална власт овом одлуком ствара услове за решавање великог проблема града у вези паркинг места. Ново решење предвиђа да свака нова стамбена или пословна јединица мора имати паркинг место до јасно дефинисане нето квадратуре простора, и неће бити могуће улагање за комунално опремање блока по одређеној цени коју дешинише зона, како је то до  сада био случај.То значи да ће грађани, када је новоградња у питању, моћи да очекују престанак праксе прављења урбанистичког хаоса, као и прекидом везаним за озбиљне проблеме са недостатком паркинг места у граду. Јасно је да је ово један од корака који за циљ имају привлачење инвестиција у град, али и олакшавање читавог поступка око куповине или закупнине земљишта свим грађанима. 

Други корак у том правцу је предлог одлуке о Мерилима за обрачун накнаде у поступку легализације објеката, који показује јасну жељу предлагача да изађе у сусрет грађанима, јер предвиђа значајна умањења од 30 до 70%.

Предлог је у потпуности у складу са новим законом о планирању и изградњи.

Оваквим решењем нова локална власт показује јасно опредељење да уведе ред у област урбанизма и грађевине,  да унапреди однос са грађанима и потенцијалним инвеститорима, и спречи било какву могућност за малверзације у овој области.

 

Градски одбор СНС
У Крагујевцу,
26.02.2015.