Вести

Помоћ за индивидуална домаћинства у циљу унапређења енергетске транзиције

Град Крагујевац ће ове године први пут у циљу унапређења енергетске транзиције, пружити финансијску помоћ индивидуалним домаћинствима, а на основу одлуке коју су  усвојили одборници на данашњој седмој редовној седници градског парламента. Енергетска транзиција је процес преласка са система на коме се доминантно користе необновљиви извори енергије на систем коришћења обновљивих извора енергије.

Средства за мере енергетске ефикасности, Град је до сада издвајао само за јавне објекте, али ове године захваљујући одлуци Министарства рударства и енергетике да финасира ове мере у индивидуалним домаћинствима и објављеном конкурсу за који смо аплицирали, надам се да ћемо бити добро рангирани и учествовати у пројекту, образложила је Ана Радојевић, енергетски менаџер града Крагујевца. Она је додала да је за ове намене из градског буџета издвојено пет милиона динара, а финансираће се замена столарије и замена котлова на угаљ и дрва котловима на гас и пелет. Финансијску подршку за мере енергетске транзиције односиће се на куће и на објекте који имају употребну дозволу, не и на станове, а остали критеријуми биће дефинисани Правилником који ће усвојити Градско веће.

Град ће подржати и бесповратно финансирати половину суме која је неопходна да се промене прозори на кући или изолацију. Свесни смо и да је друга половина можда недостижна неким суграђанима, али у међувремену држава преговара са банкама које ће понудити повољне кредите за ту сврху, казала је Биљана Илић Стошић, одборница и начелница Шумадијског управног округа. У Србији има око три милиона објеката којима је потребна енергетска интервенција а домаћинства у Србији потроше три пута више енергије него домаћинства у ЕУ. Бенефити оваквих инвестиција видеће се одмах, пре свега у кућним буџетима а затим и у енергетским билансима града и државе, јер је суштина потрошити мање енергената, претходно их мање произвести и тако спречити загађење. Стошић је подсетила на пројекат замене котлова са угља котловима на гас и поручила да држава и град Крагујевац оваквим мерама и пројектима мисле на садашње генерције а нарочито на будуће којима желе да оставе чисту и здраву државу.

У циљу побољшања квалитета животне средине и подизања степена партнерских односа између грађана и града Крагујевца одборници су на данашњој седници усвојили Одлуку о суфинасирању пројеката неформалних група грађана – „Зелени град“ . Одлуком се  омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница везаних за уређење јавних и зелених површина – паркова, дечијих игралишта, дрвореда, шеталишта, уклањање мањих дивљих депонија, уређења прилаза за особе са инвалидитетом и слично а које нису обухваћени програмом ЈКП Шумадија.

Како би мајке које су родиле тројке и четворке пре супања на снагу Закона о финансијској подршци породици са децом, Скупштина града Крагујевца усвојила је одлуку којом право проширује на мајке које су тројке и четворке родиле до 1. јула 2018. године а све до њихове 12-године живота. Висина месечног родитељског додатка је 10.000 динара и исплаћиваће се до навршене 12. године живота деце. У случају да мајка није жива, да је напустила децу или да је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о деци, право на родитељски додатак уместо мајке може остваривати и отац. Овом одлуком, град Крагујевац ствара услове за побољшање материјалног положај породица које су добиле тројке или четворке, а које почев од 2018. године и Закон препознаје као пример и може да буде основ њихове егзистенцијалне сигурности.

 

Извор: Град Крагујевац