Вести

Енергетика - Без загађења

Вишедеценијски еколошки проблем загађења ваздуха у Крагујевцу коначно ће трајно бити решен заменом котлова у Енергетици и преласком са угља на гас.

То ће обезбедити поуздано и стабилно снабдевање потрошача топлотном енергијом и здраву животну средину.