Вести

Дашић: У уређеном систему сваки пројекат мора да прође све фазе

Скупштина града Крагујевца, на данашњој седници, једногласно је усвојила плански стратешки документ који ће омогућити предузимање свих потребних мера и активности везаних за изградњу Северне обилазнице око Крагујевца, и изградњу брзе саобраћајнице Крагујевац-Мрчајевци.

Што се тиче активности локалне самоуправе Крагујевца, када је реч о реализацији овог капиталног пројекта, имамо израду ПДР-а Северне обилазнице око Крагујевца, израду урбанистичког пројекта за прву фазу, у дужини од пет километара, радимо припрему за поступак будуће експропријације дуж читаве обилазнице и обављамо свакодневне активности на координацији пројекта – каже Александар Милошевић, помоћник градоначелника за реализацију капиталних пројеката и сарадњу са Владом Републике Србије.

Дужина Северне обилазнице је 22 километара, предвиђене су две плус две траке, пројектована брзина је 100 колометара на сат, предвиђена је изградња пет денивелисаних раскрсница. Значај изградње Северне обилазнице је измештање тешког саобраћаја из центра града, из Булевара краљице Марије и Лепеничког булевара и формирање нових пословно-индустријских зона дуж њене трасе. Вредност пројекта је око 155 милиона евра.

Иначе, Влада Републике Србије је у мају месецу донела закључак којим је прогласила пројекат Северне обилазнице од изузетног значаја за Републику Србију. Градоначелник, Никола Дашић најавио је да се почетак прве фазе градње Северне обилазнице очекује крајем године.

До краја године, креће прва фаза Северне обилазнице, која у својој дужини од 22 километра, стратешки шири Крагујевац. Отварамо плућа, да Крагујевац може да дише. Да имамо нове индустријске зоне, нова насеља. Да ли смо загризли много? Јесмо. Да ли имамо много пројеката у плану? Имамо. Драго ми је да се за неке од великих пројеката завршава та најдужа прва фаза која се односи на сређивање имовине, документације, свих осталих процедура које су неопходне да би пројекат започео. Неки од њих, крећу управо сада док ми овде причамо.Управо замена котлова у Енергетици новим котловима на гас јесте један од тих великих пројеката чија реализација је у току. И ја сам једва чекао да се то догоди, као што је и сваки човек добре воље у овом Крагујевцу, једва чекао – казао је Дашић.

Одборници Скупштине града усвојили су Предлог измене и допуне Плана генералне регулације „Насеља Вашариште – стадион Чика Дача“ којим се стварају услови за изградњу стадиона „Чика Дача“ по свим UEFA стандардима четврте категорије. Пројекат обухвата и реконструкцију постојеће управне зграде, три додатна терена и део са зградом за јуниоре.

Усвојен је и Предлог одлуке о урбаној обнови и регенерацији просторно културно-историјске целине комплекса Војно-техничког завода у Крагујевцу.

Активности на овом пројекту су практично већ започеле кроз активности радних тимова. То су стручни и оперативно-технички тимови везани за предузимање активности на рехабилитацији комплекса Кнежев арсенал, чијим радом  координира помоћник градоначелника за међународну сарадњу, Борис Ковачевић. Предлог ове одлуке, пред одборницима је образложио Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца.

Ови радни тимови су имали задатак да утврде урбанистичко, имовинско-правно и еколошко стање у комплексу и да покрену одговарајућа питања из различитих области, а то су: урбанизам, заштита културног наслеђа, потенцијални програми пренамене, заштита животне средине, имовинска и правна питања, интернационална искуства на сличним пројектима, могућност умрежавања по различитим основама овог пројекта везано за индустријско наслеђе, потенцијални фондови за финансирање итд. Овом одлуком предвиђају се мере и активности које ће град Крагујевац у наредном периоду  предузети, као што је спровођење међународног конкурса за избор урбанистичко-архитектонског решења овог комплекса, израда одговарајућих студија и једног кровног планског документа који би обухватио сва претходна сазнања и резултате – објаснио је Радуловић.

 

Скупштина је дала сагласност привредном друштву  „Mind Real Estate“ за употребу имена града Крагујевца у пословном имену будућег аеродрома у оквиру Мајнд парка.

 

Извор: Град Крагујевац