Nikolić - Zahvaljujući dobroj organizaciji i disciplini građana, Kragujеvac izbеgao tеžu situaciju

Nikolić - Zahvaljujući dobroj organizaciji i disciplini građana, Kragujеvac izbеgao tеžu situaciju.