Николић - Захваљујући доброј организацији и дисциплини грађана, Крагујевац избегао тежу ситуацију

Николић - Захваљујући доброј организацији и дисциплини грађана, Крагујевац избегао тежу ситуацију.