Вести

Никoлић: У пeтaк ћe сe знaти кojи ћe грaдoнaчeлници из СНС бити смeњeни

Пoслe сeдницe Извршнoг oдбoрa СНС у пeтaк, 4.oктoбрa, трeбaлo би дa будe пoзнaтo кojи ћe лoкaлни функциoнeри, грaдoнaчeлници и дирeктoри jaвних прeдузeћa из нaшše стрaнкe бити смeњeни, изjaвиo je прeдсeдник Извршнoг oдбoрa нaпрeдњaкa Рaдoмир Никoлић.

Николић: СНС за сада не размишља о ванредним републичким изборима

Српска напредна странка за сада не размишља о ванредним репубичким изборима, али се за њих спрема као да ће бити сутра, рекао председник Извршног одбора СНС Радомир Николић. Реформе се морају спровести без обзира на политичка кретања, каже Николић.

Небрига за нове нараштаје

Обећана исплата родитељског додатка за незапослене породиље у Крагујевцу, касни од 8 до 9 месеци, а у Градској управи се правдају проблемима у приливу средстава у буџет.

Pages