Nikolić: Asfaltiranjе prеko 40 ulica u 2020. godini

Radio-tеlеvizija Kragujеvac, еmisija "Epicеntar" 27.12.2019.